Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1858
Skolotāji
Skolotāji
133
Klases
Klases
77

Par izglītības iestādi

Skolā tiek īstenotas:

* pirmsskolas programma;
* pamatskolas programma: viena svešvaloda tiek mācīta jau no 1.klases;
* vidusskolas programmas: 

   - vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 31014011) – izglītojamie apgūst psiholoģiju, politiku un tiesības. Padziļinātais kurss vienā no svešvalodām (angļu vai vācu). Mācību priekšmeti ar praktisko ievirzi: ekonomika, tulkošanas pamati (angļu vai vācu) valodā.

  - vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – izglītojamajiem iespējams apgūt tehnisko grafiku. 

Skolas mājaslapa: http://rjv.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.