Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1402
Skolotāji
Skolotāji
95
Klases
Klases
53

Par izglītības iestādi

Skola īsteno pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

Pamatizglītības pakāpē skola piedāvā:
pamatizglītības programmu;
pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu;
speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Vidējās izglītības pakāpē skola īsteno:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Pirmskolas izglītības pakāpē skola īsteno  pirmskolas izglītības programmu.

Skolas mājaslapa: http://www.4vsk.jelgava.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.