Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1659
Skolotāji
Skolotāji
85
Klases
Klases
52

Par izglītības iestādi

Rīgas 64.vidusskola ir Rīgas pilsētas palšvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Mājaslapa: http://www.r64vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.