Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1223
Skolotāji
Skolotāji
77
Klases
Klases
58

Par izglītības iestādi

Ulbrokas vidusskola ir Stopiņu novada Domes dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai.

Skola īsteno šādas izglītības programmas:

1) pamatizglītības programma;

2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;

3) pamatizglītības mazākumtautību programma;

4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolas mājaslapa: http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.