Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1514
Skolotāji
Skolotāji
88
Klases
Klases
55

Par izglītības iestādi

Mārupes vidusskolā realizē šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības vispārizglītojošā programma
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības)

 

Skolas mājaslapa: http://www.marupe.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.