Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1508
Skolotāji
Skolotāji
81
Klases
Klases
56

Par izglītības iestādi

Mārupes vidusskolā realizē šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības vispārizglītojošā programma
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības)

 

Skolas mājaslapa: http://www.marupe.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.