Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
770
Skolotāji
Skolotāji
69
Klases
Klases
40

Par izglītības iestādi

OZOLNIEKU VIDUSSKOLA PIEDĀVĀ ŠĀDAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

Pamatizglītības programma.
Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (neklātiene).
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (neklātiene).

Mājaslapa: http://www.ozolniekuvsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.