Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
730
Skolotāji
Skolotāji
57
Klases
Klases
34

Par izglītības iestādi

Skola nodrošina:

- labvēlīgu,attīstību veicinošu vidi, individuālo pieeju;
- radošu, uz sadarbību vērstu mācību procesu;
- iespēju pilnveidot datora lietošanas prasmes;
- netradicionālā veidā apgūt matemātikas pamatus;
- iespēju aktīvi darboties dažādos interešu izglītības pulciņos;
- aktīvu laika pavadīšanu pagarinātajā dienas grupā līdz plkst. 18:00.

Skolas mājaslapa: http://limbazusakumskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.