Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
701
Skolotāji
Skolotāji
54
Klases
Klases
31

Par izglītības iestādi

Krāslavas pamatskolā šogad: mācās 381 skolēni, strādā 37 skolotāji un 25 tehniskie darbinieki. Ir 20 klašu komplekti.

Mājaslapa: http://www.kraslavaspsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.