Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1301
Skolotāji
Skolotāji
85
Klases
Klases
51

Par izglītības iestādi

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:

Pamatizglītības programma
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma 
Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Mājaslapa: http://www.s1vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.