Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
480
Skolotāji
Skolotāji
33
Klases
Klases
23

Par izglītības iestādi

Rēzeknes sākumskola ir Rēzeknes pilsētas domes dibināta un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencēto Pamatizglītības  pirmā posma (1. – 6.klase) programmu.

Skolas mājaslapa: http://www.rezeknessakumskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.