Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
494
Skolotāji
Skolotāji
28
Klases
Klases
21

Par izglītības iestādi

Rēzeknes sākumskola ir Rēzeknes pilsētas domes dibināta un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencēto Pamatizglītības  pirmā posma (1. – 6.klase) programmu.

Skolas mājaslapa: http://www.rezeknessakumskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.