Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
586
Skolotāji
Skolotāji
32
Klases
Klases
26

Par izglītības iestādi

Rēzeknes sākumskola ir Rēzeknes pilsētas domes dibināta un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencēto Pamatizglītības  pirmā posma (1. – 6.klase) programmu.

Skolas mājaslapa: http://www.rezeknessakumskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.