Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1438
Skolotāji
Skolotāji
71
Klases
Klases
56

Par izglītības iestādi

Skola piedāvā šādas mācību programmas:
1) pamatizglītības humanitārā un sociālā virzienā specializētā programma, (angļu valodas);
2) vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, (valodas);
3) vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, (ekonomika un politika);
4) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

 

Skolas mājaslapa: http://www.rchv.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.