Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
33
Skolotāji
Skolotāji
15
Klases
Klases
7

Par izglītības iestādi

Skola dibināta 1925. gadā. Tā atrodas Gulbenes novada, Beļavas pagasta, Pilskalnā. 

Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

1) vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111);

2) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (programmas kods 21015811(A un B līmenis);

3) pirmsskolas izglītības programmu(programmas kods 01011111).

Mājaslapa: http://www2.gulbene.lv/valdemaraskola

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.