Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1183
Skolotāji
Skolotāji
49
Klases
Klases
38

Par izglītības iestādi

Mūsu skolā skolēni var apgūt:

1) pamatizglītības programma;

2) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;

3) vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

Mājaslapa: http://www.riv.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.