Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
862
Skolotāji
Skolotāji
66
Klases
Klases
39

Par izglītības iestādi

Talsu 2. vidusskola ir Talsu novada domes dibināta un Talsu novada pašvaldības pakĜautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības
programmas. 

Mājaslapa: http://www.talsu2vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.