Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
882
Skolotāji
Skolotāji
64
Klases
Klases
41

Par izglītības iestādi

Talsu 2. vidusskola ir Talsu novada domes dibināta un Talsu novada pašvaldības pakĜautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības
programmas. 

Mājaslapa: http://www.talsu2vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.