Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
117
Skolotāji
Skolotāji
10
Klases
Klases
6

Par izglītības iestādi

Ludzas Mūzikas pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības pirmā posma (1.-4. klase) profesionāli orientēta virziena (mūzika) programma
Vokālā mūzika – Kora klase
Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
Pūšaninstrumentu spēle – Eifonija spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēl
Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
Deja-Dejas pamati

Mājaslapa: http://www.ludzamuzika.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.