Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1391
Skolotāji
Skolotāji
86
Klases
Klases
44

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas

1) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (IP kods 31011011) – padziļināti angļu valoda vai matemātika; papildus psiholoģija vai tehniskā grafika;

2) Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (IP kods 31012011) – padziļināti angļu valoda; programmā iekļauts mācību priekšmets uzņēmējdarbība.

 

Skolas mājaslapa: http://www.r84vs.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.