Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
863
Skolotāji
Skolotāji
39
Klases
Klases
43

Par izglītības iestādi

Rīgas 25.vidusskola aicina pamatskolas absolventus  turpināt mācības 10.klasē Rīgas 25.vidusskolā un iegūt laba līmeņa vidējo izglītību.

Rīgas 25.vidusskolas Izglītības programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011.

Mājaslapa: http://www.r25vsk.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji