Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
633
Skolotāji
Skolotāji
90
Klases
Klases
44

Par izglītības iestādi

Skolā tiek īstenotas 2 izglītības programmas

1.-9.klasēs - Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

  • Angļu valoda no 1.klases (kā fakultatīvs);
  • Datorzinības no 4.klases;
  • Krievu valoda no 5.klases;
  • Tiek piedāvāta arī vācu valoda (no 7.klases).

10.-12.klasēs – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011)

Vairāk informācijas skolas mājas lapā: www.ropazuvsk.lv

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.