Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
631
Skolotāji
Skolotāji
55
Klases
Klases
34

Par izglītības iestādi

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

Pamatizglītībā (7.-9.klase): pamatizglītības otrā posma

Vidējā izglītībā (10.-12.klase):

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vakara vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma (audzēkņiem, kuri apgūst profesionālo izglītību Valgā IR)
Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma (neklātienes apmācība)
Visi vidusskolas skolēni pirmo divu mācību programmu ietvaros apgūst prasmi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā
Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā ir iespējams apgūt mācību priekšmetus ievads skatuves mākslā un lietišķā ētika

Mājaslapa: http://vjcgimnazija.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.