Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1032
Skolotāji
Skolotāji
67
Klases
Klases
48

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas
* Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
* Pamatizglītības programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skolas mājaslapa: http://svs.edu.lv

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.