Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
791
Skolotāji
Skolotāji
51
Klases
Klases
47

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas
* Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
* Pamatizglītības programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skolas mājaslapa: http://svs.edu.lv

Reģistrētie skolotāji