Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1010
Skolotāji
Skolotāji
63
Klases
Klases
44

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas
* Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
* Pamatizglītības programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skolas mājaslapa: http://svs.edu.lv

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.