Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
30
Skolotāji
Skolotāji
0
Klases
Klases
16

Par izglītības iestādi

Kāpēc ir vērts izvēlēties studēt EKA?

EKA ir jauna, ilgtspējīga, uz attīstību orientēta augstskola;

EKA ir atvērta dažādiem izaicinājumiem;

Augstskolā ir uz studentu centrēta vide;

Studijas tiek organizētas nelielās grupās, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;

EKA piedāvā darba tirgus prasībām atbilstošu studiju saturu un formas (ir iespēja studēt tālmācībā- e-studiju formā);

Studentiem ir iespēja radoši izpausties, līdzdarbojoties Studējošo pašpārvaldē, piedaloties dažādu projektu izstrādē, jau studiju laikā dibinot pašiem savus uzņēmumus, gūstot studiju pieredzi ārzemju augstskolās un stažējoties ārvalstīs Erasmus projekta ietvaros

Augstskolā ir iespējas iegūt dubulto diploma: sadarbības līguma ietvaros ar CAH Dronten universitāti Nīderlandē EKA piedāvā studentiem iespēju, vienu gadu (t.i. ceturto studiju gadu) mācoties Drontenā, papildus EKA bakalaura grādam un kvalifikācijai iegūt arī Nīderlandes profesionālās augstākās izglītības (Dutch ingenieur degree = Bachelor Honours) grādu. 

EKA piedāvā 30 budžeta vietas, kā arī studiju maksas atlaides sekmīgākajiem  un aktīvākajiem studentiem.

Reģistrētie skolotāji

Šajā skolā šobrīd nav reģistrējies neviens skolotājs
Informācija apkopota plkst.