Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
587
Skolotāji
Skolotāji
67
Klases
Klases
49

Par izglītības iestādi

Skola piedāvā mācības sekojošās izglītības programmās:

1. – 9. klase

* Mazākumtautību pamatizglītības programmā (2.modelis).
* Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmā skolēniem ar valodas traucējumiem.

10. – 12.klase

*Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (dabaszinības).

Skolas mājaslapa: https://ravsk.lv/ 

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.