Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
466
Skolotāji
Skolotāji
38
Klases
Klases
36

Par izglītības iestādi

Skola piedāvā mācības sekojošās izglītības programmās:

1. – 9. klase

* Mazākumtautību pamatizglītības programmā (2.modelis).
* Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmā skolēniem ar valodas traucējumiem.

10. – 12.klase

*Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (dabaszinības).

Skolas mājaslapa: http://www.r53vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.