Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1052
Skolotāji
Skolotāji
73
Klases
Klases
41

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas:       

1) pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (ar padziļinātu svešvalodu apguvi);

2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;

3) vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā  virziena programma;

4) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.