Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
268
Skolotāji
Skolotāji
31
Klases
Klases
14

Par izglītības iestādi

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta un padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) programmas un daļēju pamatizglītības (7. - 9. klase) programmu.

Mājaslapa: http://www.aluksne.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.