Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
594
Skolotāji
Skolotāji
38
Klases
Klases
18

Par izglītības iestādi

Liepājas Centra sākumskola atrodas divās ēkās Liepājā, Uliha ielā 33 un Toma ielā 19. Liepājas Centra sākumskola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programmu, izglītības programmas kods 11011111, skolēnu skaits – 172 un pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, izglītības programmas kods 11013111, skolēnu skaits – 363.

Mājaslapa: http://centrapsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.