Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
978
Skolotāji
Skolotāji
32
Klases
Klases
41

Par izglītības iestādi

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Ģimnāzija īsteno 1 vispārējās pamatizglītības un 6 vispārējās vidējās izglītības programmas. Visās ģimnāzijas mācību programmās palielināts stundu skaits ir matemātikā un pirmajā svešvalodā. 

Skolas mājaslapa: http://r1g.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji