Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
975
Skolotāji
Skolotāji
52
Klases
Klases
32

Par izglītības iestādi

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Ģimnāzija īsteno 1 vispārējās pamatizglītības un 6 vispārējās vidējās izglītības programmas. Visās ģimnāzijas mācību programmās palielināts stundu skaits ir matemātikā un pirmajā svešvalodā. 

Skolas mājaslapa: http://r1g.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.