Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1166
Skolotāji
Skolotāji
65
Klases
Klases
52

Par izglītības iestādi

Alūksnes pilsētas sākumskola īsteno 2 vispārējās izglītības programmas

* pamatizglītības 1.posma (1.-6.klasei) programmu;
* speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klasei) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 

Skolas mājaslapa: http://www.aluksnesskola.lv

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.