Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
708
Skolotāji
Skolotāji
55
Klases
Klases
33

Par izglītības iestādi

Piedāvātās izglītības programmas:

- Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma;
- Speciālās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē;
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
- Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma;
- Vispārējās vidējās izglītības komerczinību virziena izglītības programma;
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma.

Skolas mājaslapa: http://vpg.kuldiga.lv/skola/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.