Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1513
Skolotāji
Skolotāji
86
Klases
Klases
54

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas

* Pirmsskolas izglītības programma
* Pamatizglītības programma
* Pamatizglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma
* Speciālās pamatizglītības programma

Skolas mājaslapa: http://www.vidusskola.kekava.lv/pub/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.