Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
271
Skolotāji
Skolotāji
27
Klases
Klases
20

Par izglītības iestādi

Kārsavas vidusskolā mācības uzsāka 300 izglītojamie, kopā 19 klašu komplektu.

Pamatskolas 1. – 9. klasē mācās 243 (1. – 4. kl. grupā 101; 5. – 9. kl. grupā 142) skolēni, kuri apgūst pamatizglītības programmu.

Skolā darbojas un ir akreditēta speciālās izglītības programma.

10. – 12. klasē mācības uzsāka 57 skolēni, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

 

Skolas mājaslapa: http://www.karsavasvsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.