Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
277
Skolotāji
Skolotāji
14
Klases
Klases
25

Par izglītības iestādi

  • Rīgas Tālmācības vidusskola (RTV) ir pirmā tālmācības skola Latvijā, kas piedāvā izglītību tālmācībā jau kopš 2009. gada.
  • Tālmācība ir mūsdienīgs veids kā iegūt pamatizglītību vai vidējo izglītību patstāvīgi mācoties īpaši izstrādātā mācību e-vidē;
  • E-vide – mācību platforma, kurā pieejamas elektroniskās mācību grāmatas, videomateriāli, pašpārbaudes darbi, kontroldarbi, ieskaites, saziņa ar pedagogu un konsultācijas tiešsaistē – vebināri;
  • Mācības var uzsākt jebkurā brīdī neatkarīgi no vecuma un mācīties sev izdevīgā laikā un vietā, kur pieejams internets;
  • Mācību e-vide ir vienmēr pieejama datorā, mobilajā telefonā, planšetē un citās ierīcēs;
  • Katru mēnesi jāapgūst tikai 3-4 mācību priekšmeti;
  • Mācības var apvienot ar darbu, sportu, hobijiem un ģimenes dzīvi;
  • Apliecība vai atestāts dod iespēju turpināt mācības vai studijas jebkurā skolā, koledžā, augstskolā gan Latvijā, gan jebkurā pasaules valstī;
  • Iespēja bez maksas apgūt profesionālās izglītības programmu “Panākumu Universitāte” un iegūt profesionālās pilnveides apliecību.

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.