Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
509
Skolotāji
Skolotāji
29
Klases
Klases
18

Par izglītības iestādi

VVĢ ir viena no 22 Valsts ģimnāzijām Latvijā.

VVĢ aicina mācīties skolēnus no visiem Latvijas novadiem, jo ģimnāzijā ir labiekārtota dienesta viesnīca.

VVĢ tiek īstenotas 6 izglītības programmas:

 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) IP
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena IP (matemātika)
  • Padziļināti matemātika, programmēšana, tehniskā grafika
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena IP (dabaszinības)
  • Padziļināti ķīmija, programmēšana, tehniskā grafika
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena IP
  • Padziļināti vēsture, trešā svešvaloda
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionālā IP mākslās
  • Vizuālā māksla, teātra māksla, vides dizains vai instrumentu spēle
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā IP

VVĢ ir iespējams apgūt angļu, vācu, krievu un franču valodu.

Papildus visās programmās iespējams apgūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu (DSD).

VVĢ ir viens no trim DSD diploma eksaminācijas centriem valstī, ģimnāzijā strādā viesskolotājs no Vācijas.

Uzņemšanas noteikumi VVĢ mājas lapā www.vvg.edu.lv

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.