Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
417
Skolotāji
Skolotāji
40
Klases
Klases
23

Par izglītības iestādi

Carnikavas pamatskolā tiek īstenota: Pamatizglītības programma. 

Skolā darbojas 10 interešu izglītības programmas, kas tiek finansētas no pašvaldības un valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai. 

Skolas mājaslapa: http://www.carnikavasskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.