Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kvadrātsakne Plāns

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aritmētiskā kvadrātsakne
2. Kvadrātsakne no reizinājuma. reizinātāja iznešana pirms saknes
3. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm
4. Saites par tēmu: Kvadrātsakne

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1♦
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1♦
3. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1♦
4. Kvadrātsakne no kvadrāta 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
5. Kvadrātsakne no reizinājuma 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
6. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
7. Reizinātāja ienešana zem saknes 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Sakņu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
9. Kvadrātsaknes aprēķināšana no pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
10. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (sakne no pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
11. Darbības ar līdzīgām saknēm 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
12. Reizinātāja iznešana pirms saknes, darbības ar līdzīgām saknēm (2 saskaitāmie) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
13. Reizinātāja iznešana pirms saknes un darbības ar līdzīgām saknēm (3 saskaitāmie) 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
14. Iekavu atvēršana (pirms iekavām sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
15. Kvadrātu starpības formulas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
16. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (sakne un skaitlis) 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
17. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (divas kvadrātsaknes) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
18. Saīsinātās reizināšanas formulas izmantošana (sarežģītāks) 2. izziņas līmenis augsta 4♦
19. Kvadrātsaknes grafika punkts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Punkta piederība kvadrātsaknes funkcijas grafikam (veseli skaitļi)
20. Kvadrātsaknes grafika punkts 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Punkta piederība kvadrātsaknes funkcijas grafikam (decimāldaļas)
21. Kvadrātsaknes no summas vai starpības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
22. Kvadrātsaknes veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
23. Negatīvas kvadrātsaknes vērtības veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsakne no reizinājuma Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
2. Līdzīgas saknes Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
3. Sakņu dalījuma aprēķināšana Citi vidēja 1♦ 2005. g. eksāmenā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsakņu aprēķināšana 00:00:00 vidēja 4♦ Pārbaudi, vai proti aprēķināt kvadrātsakni un veikt pārveidojumus! (10 min)
2. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm 00:00:00 vidēja 8♦ Pārbaudi, vai proti vienkāršot izteiksmes ar kvadrātsaknēm! (10 min)
3. Kvadrātsakne. Kopsavilkums 00:00:00 vidēja 14♦ Ieskaite par kvadrātsaknēm (35 min)