Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kvadrātsakne Plāns

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aritmētiskā kvadrātsakne
2. Kvadrātsakne no reizinājuma, reizinātāja iznešana pirms saknes
3. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm
4. Saites par tēmu: Kvadrātsakne

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1p.
3. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1p.
4. Kvadrātsakne no kvadrāta 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
5. Kvadrātsakne no reizinājuma 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
7. Reizinātāja ienešana zem saknes 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
8. Sakņu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
9. Kvadrātsaknes aprēķināšana no pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
10. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (sakne no pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
11. Darbības ar līdzīgām saknēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
12. Reizinātāja iznešana pirms saknes, darbības ar līdzīgām saknēm (2 saskaitāmie) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
13. Reizinātāja iznešana pirms saknes un darbības ar līdzīgām saknēm (3 saskaitāmie) 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
14. Iekavu atvēršana (pirms iekavām sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
15. Kvadrātu starpības formulas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
16. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (sakne un skaitlis) 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
17. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (divas kvadrātsaknes) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
18. Saīsinātās reizināšanas formulas izmantošana (sarežģītāks) 2. izziņas līmenis augsta 4p.
19. Kvadrātsaknes grafika punkts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Punkta piederība kvadrātsaknes funkcijas grafikam (veseli skaitļi)
20. Kvadrātsaknes grafika punkts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Punkta piederība kvadrātsaknes funkcijas grafikam (decimāldaļas)
21. Kvadrātsaknes no summas vai starpības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
22. Kvadrātsaknes veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
23. Negatīvas kvadrātsaknes vērtības veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsakne no reizinājuma Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
2. Līdzīgas saknes Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
3. Sakņu dalījuma aprēķināšana Citi vidēja 1p. 2005. g. eksāmenā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsakņu aprēķināšana 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi, vai proti aprēķināt kvadrātsakni un veikt pārveidojumus! (10 min)
2. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm 00:00:00 vidēja 8p. Pārbaudi, vai proti vienkāršot izteiksmes ar kvadrātsaknēm! (10 min)
3. Kvadrātsakne. Kopsavilkums 00:00:00 vidēja 14p. Ieskaite par kvadrātsaknēm (35 min)