Teorija

Uzdevumi

1. Dati

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Moda

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Vidējā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. 1. daļas 18. uzd. Statistika

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli