Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Statistikas elementi 8. klasei

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dati Statistikas elementi. Neapstrādātu datu apkopošanas iespējas
2. Statistikas elementi Datu kopu raksturojošie statistikas elementi - moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums, relatīvais biežums, aritmētiskais vidējais

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dati 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Datu apkopošana
2. Aritmētiskais vidējais 1. izziņas līmenis zema 2p. Statistikas elementi. Bērnu vidējais garums
3. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana
4. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana. Vidējā alga
5. Moda 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Statistikas elementi. Modas un vidējā aritmētiskā aprēķināšana
6. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Mediānas un aritmētiskā vidējā aprēķināšana
7. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Statistikas elementi. Mediānas aprēķināšana
8. Amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Statistikas elementi. Amplitūdas aprēķināšana
9. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Relatīvā un absolūtā biežuma noteikšana
10. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķināt doto datu relatīvo biežumu.
11. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Noteikt amplitūdu, mediānu, modu un vidējo aritmētisko.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējā vērtība Citi vidēja 13p. (2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) Sakārtot punktus augošā secībā, aprēķināt vidējo vērtību.
2. 1. daļas 18. uzd. Statistika Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Statistikas elementi 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi, vai proti rēķināt aritmētisko vidējo un noteikt modu! (7 min)
2. Statistikas elementi 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi, vai proti noteikt madiānu, amplitūdu, absolūto un relatīvo biežumu! (7 min)