Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Statistikas elementi 8. klasei

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dati Statistikas elementi. Neapstrādātu datu apkopošanas iespējas
2. Statistikas elementi Datu kopu raksturojošie statistikas elementi - moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums, relatīvais biežums, aritmētiskais vidējais

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dati 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Statistikas elementi. Datu apkopošana
2. Aritmētiskais vidējais 1. izziņas līmenis zema 2♦ Statistikas elementi. Bērnu vidējais garums
3. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Statistikas elementi. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana
4. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Statistikas elementi. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana. Vidējā alga
5. Moda 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Statistikas elementi. Modas un vidējā aritmētiskā aprēķināšana
6. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Statistikas elementi. Mediānas un aritmētiskā vidējā aprēķināšana
7. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Statistikas elementi. Mediānas aprēķināšana
8. Amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Statistikas elementi. Amplitūdas aprēķināšana
9. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Relatīvā un absolūtā biežuma noteikšana
10. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt doto datu relatīvo biežumu.
11. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Noteikt amplitūdu, mediānu, modu un vidējo aritmētisko.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējā vērtība Citi vidēja 13♦ (2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) Sakārtot punktus augošā secībā, aprēķināt vidējo vērtību.
2. 1. daļas 18. uzd. Statistika Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Statistikas elementi 00:00:00 vidēja 7♦ Pārbaudi, vai proti rēķināt aritmētisko vidējo un noteikt modu! (7 min)
2. Statistikas elementi 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi, vai proti noteikt madiānu, amplitūdu, absolūto un relatīvo biežumu! (7 min)