Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Kvadrātsakne no kvadrāta

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Kvadrātsakne no reizinājuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Reizinātāja ienešana zem saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Sakņu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Kvadrātsaknes aprēķināšana no pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (sakne no pakāpes)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Darbības ar līdzīgām saknēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Reizinātāja iznešana pirms saknes, darbības ar līdzīgām saknēm (2 saskaitāmie)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Reizinātāja iznešana pirms saknes un darbības ar līdzīgām saknēm (3 saskaitāmie)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Iekavu atvēršana (pirms iekavām sakne)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Kvadrātu starpības formulas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (sakne un skaitlis)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
17. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (divas kvadrātsaknes)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Saīsinātās reizināšanas formulas izmantošana (sarežģītāks)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
19. Kvadrātsaknes grafika punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Kvadrātsaknes grafika punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Kvadrātsaknes no summas vai starpības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
22. Kvadrātsaknes veselo robežu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Negatīvas kvadrātsaknes vērtības veselo robežu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Kvadrātsakne no reizinājuma

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Līdzīgas saknes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Sakņu dalījuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Kvadrātsakņu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Kvadrātsakne. Kopsavilkums

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦

Metodiskie materiāli