Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Sadalīšana reizinātājos Tematiskais plānojums pēc DZM 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zīmes iznešana pirms iekavām Izteiksmes ieslēgšana iekavās.
2. Summas kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: (a+b)^2.
3. Starpības kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: binoma kvadrāts (a-b)^2.
4. Kvadrātu starpība Saīsinātās reizināšanas formulas: kvadrātu starpība (a-b)(a+b).
5. Sadalīšana reizinātājos Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
2. Saīsinātās reizināšanas formulas 1 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Binoma kvadrāta formulas, jāieraksta tikai koeficienti.
3. Saīsinātās reizināšanas formulas 2 1. izziņas līmenis vidēja 2,5♦ Binoma kvadrāta formulas, jāieraksta koeficients un zīmes.
4. Starpības kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Binoma kvadrāta formula. Atrast nepareizās atbildes.
5. Summas vai starpības kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Binoma kvadrāta formula ar pakāpēm.
6. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jāieraksta binoma kvadrāta formulas vidējais loceklis.
7. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā 1 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Atpazīt formulu un kāpināt galvā.
8. Kvadrātu starpība 2. izziņas līmenis zema 1♦ Kvadrātu starpības formula. Atrast otru iekavu.
9. Kvadrātu starpības formulas lietošana 1 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaitlisko aprēķinu veikšana galvā.
10. Kvadrātu starpības formulas lietošana 2 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaitlisko aprēķinu veikšana, izmantojot formulu.
11. Vienādojums ar summas kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Binoma kvadrāta formula. Veidojas lineārs vienādojums. Strukturēts uzdevums.
12. Vienādojums ar starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Saīsinātās reizināšanas formulas lietošana. Lineārs vienādojums.
13. Nevienādība ar saīsināto reizināšanas formulu 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Lineāra nevienādība ar binoma kvadrātu un iekavām.
14. Sadalīšana reizinātājos 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaitļa iznešana pirms iekavām.
15. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Iznes monomu.
16. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Binoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
17. Kopīgā reizinātāja iznešana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Trinoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
18. Starpības kvadrāts 2. izziņas līmenis zema 1♦ Sadalīt reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
19. Sadalīšana reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātu starpību uzrakstīt ar divām iekavām.
20. Kvadrātu starpības formula 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sadalīšana reizinātājos. Veseli skaitļi.
21. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sadalīšana reizinātājos. Jāieraksta binoma otrs loceklis.
22. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Sadalīt pēc kvadrātu starpības formulas. Binoma kvadrāts un skaitlis.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāts Citi vidēja 1♦ 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.
2. Kvadrātu starpības formula Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formulas 00:00:00 vidēja 6♦ Formulu pazīšana, uzrakstīšana un pielietošana.
2. Vienādojumi un nevienādības ar formulu lietošanu 00:00:00 vidēja 18♦ Lieto binoma kvadrāta formulas. 4 uzdevumi.
3. Sadalīšana reizinātājos 00:00:00 augsta 10♦ Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formulas 00:00:00 vidēja 8♦ 1.,2. teorija. Uzdevumi: 1. Atpazīt formulu. 2. Ierakstīt koeficientus.3. Formulā pakāpes.4. Pielietojums aritmētikā.
2. Kvadrātu starpības formula 00:00:00 vidēja 4♦ 1. teorija. Uzdevumi: 1. Atrast otru iekavu. 2., 3. Sadalīt reizinātājos. 3. Pielietot aritmētikā.
3. Sadalīšana reizinātājos 00:00:00 vidēja 10♦ Uzdevumi: 1., 2.,3.,4.5.,6. Reizinātāja iznešana pirms iekavām.