Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Polinoma reizināšana ar monomu 1♦
2. Kvadrātu starpības formula 1♦
3. Kopīgā reizinātāja iznešana 1♦
4. Sadalīšana reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu 2♦
5. Kvadrātu starpības formulas lietošana 2 1♦
6. Sadalīšana reizinātājos 4♦