Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. Vienādojums ar starpības kvadrātu 4♦
2. Vienādojums ar summas kvadrātu 5♦
3. Vienādojums ar starpības kvadrātu 4♦
4. Nevienādība ar saīsināto reizināšanas formulu 5♦