Grūtības pakāpe:
00:14:00

Visi uzdevumi:

9♦
1. Iekavas skaitliskai izteiksmei 1♦
2. Zīmes ienešana iekavās 1♦
3. Iekavu atvēršana 2♦
4. Iekavu atvēršana 1♦
5. Iekavu vienādības atpazīšana 2♦
6. Iekavas, identiskas izteiksmes 2♦