Teorija

Uzdevumi

1. Algebriskā summa

Grūtības pakāpe: zema

4♦
2. Daļu reizināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Jaukti skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Secinājumu izdarīšana no vienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Matemātiskas izteiksmes uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Algebriska izteiksme ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Līdzīgo locekļu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Identitāte pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Līdzīgo locekļu savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Izteiksmes vērtības aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Izteiksmes vērtības aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Zīmes ienešana iekavās

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
20. Zīmes ienešana iekavās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Daļu saskaitīšana vai atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
25. Reizināšana un dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
26. Izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
27. Izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
28. Zīmju ievietošana, lai iegūtu identitāti

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
29. Identitātes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
30. Identitātes burtu izteiksmēs.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
31. Identitātes papildināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Saistītais pieraksts ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Ceļš, laiks, ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Procenti

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Daļa no skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Aritmētika

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Identitātes

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
4. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
5. Algebriskas izteiksmes

Grūtības pakāpe: augsta

8♦

Metodiskie materiāli