Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Matemātiskas izteiksmes uzrakstīšana 1♦
2. Algebriska izteiksme ar vārdiem 1♦
3. Secinājumu izdarīšana no vienādības 4♦
4. Zīmju ievietošana, lai iegūtu identitāti 2♦