Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Identitātes skaitliskām izteiksmēm 1♦
2. Identitātes 1♦
3. Identitātes papildināšana 2♦
4. Iekavas, identiskas izteiksmes 1♦
5. Iekavu vienādības atpazīšana 2♦