Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Leņķi un to veidi Tematiskais plānojums pēc dzm atbalsta materiāliem 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leņķis Leņķis, leņķa malas un virsotne.
2. Leņķu veidi Leņķu veidi pēc to lieluma: izstiepts,taisns,pilns,šaurs,plats,atvērts.
3. Leņķa lieluma īpašības Leņķa lieluma īpašības: pozitīvu leņķu summa.
4. Leņķa bisektrise Leņķa bisektrises definīcija.
5. Krustleņķi Krustleņķu definīcija, krustleņķu pāri zīmējumos.
6. Blakusleņķi Blakusleņķu pāri zīmējumos, blakusleņķu summa.
7. Perpendikuls, attālums Perpendikulāras taisnes. Perpendikuls un tā īpašības.
8. Perpendikuls pret taisni Perpendikuls no punkta pret taisni - īsākais attālums.
9. Paralēlu taišņu īpašības Paralēlu taišņu īpašības, divas paralēlas taisnes un trešā taisne.
10. Leņķi, kas veidojas, taisnēm krustojoties Leņķi, kas veidojas, divām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).
11. Paralēlas taisnes krusto trešā taisne Leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).
12. Paralēlu taišņu pazīmes Paralēlu taišņu (paralelitātes) pazīmes (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi, perpendikulāras taisnes).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķa virsotne un malas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Leņķa virsotne un malas, to pierakstīšana.
2. Leņķu veidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Leņķu veidi pēc to lieluma.
3. Leņķu apzīmēšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Leņķu apzīmēšana, pierakstīšana.
4. Leņķu veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Leņķu veidi pēc skaitliskā lieluma.
5. Leņķu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļa no leņķa. Leņķu veidi pēc to lieluma.
6. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Leņķa aprēķināšana, ja dots otrs leņķis un summa.
7. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir izstiepts leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Leņķa aprēķināšana, ja dots otrs leņķis un summa.
8. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir pilns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trešā leņķa aprēķināšana, ja doti divi leņķi un summa.
9. Leņķa bisektrise 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Leņķa aprēķināšana, ja dots leņķis un tā bisektrise.
10. Leņķa bisektrise 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Leņķa aprēķināšana. Trīs leņķi, divas bisektrises.
11. Blakusleņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Blakusleņķi un krustleņķi zīmējumā.
12. Blakusleņķi un krustleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Blakusleņķi un krustleņķi.
13. Blakusleņķi un krustleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Blakusleņķi un krustleņķi.
14. Blakusleņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Blakusleņķu pāru noteikšana.
15. Krustleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Krustleņķu aprēķināšana (dota krustleņķu summa).
16. Blakusleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Blakusleņķu aprēķināšana (dota attiecība).
17. Perpendikuls pret taisni 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt, kurš ir perpendikuls pret taisni.
18. Perpendikuls pret taisni 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt perpendikulu pret taisni.
19. Attālumi taisnstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Perpendikuls - attālums līdz taisnei.
20. Attālums starp paralēlām taisnēm 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Attāluma noteikšana starp paralēlām taisnēm. Puķu dobe.
21. Leņķi veidojas taisnēm krustojoties 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi.
22. Divas taisnes krusto trešā 2. izziņas līmenis vidēja 8♦ Blakusleņķi un krustleņķi.
23. Leņķi veidojas ll taisnēm 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaukt leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).
24. Leņķi veidojas ll taisnēm 1. izziņas līmenis zema 1♦ Leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie šķērsleņķi).
25. Leņķi veidojas ll taisnēm 2. izziņas līmenis zema 1♦ Leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Blakusleņķi Citi vidēja 1♦ 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. 4 leņķi.
2. Blakusleņķi un krustleņķi Citi vidēja 1♦ 2007.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Blakusleņķi un krustleņķi.
3. Blakusleņķi Citi zema 1♦ 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Blakusleņķi un krustleņķi.
4. Leņķa bisektrise Citi vidēja 1♦ 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Leņķa bisektrise
5. Leņķi Citi vidēja 1♦ 2007.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Blakusleņķi un krustleņķi.
6. Paralelitātes pazīmes Citi vidēja 1♦ 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Taisnes trijstūrī.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikuli 00:00:00 vidēja 4♦ Perpendikuls- attālums līdz taisnei, taisni leņķi.
2. Leņķu aprēķināšana 00:10:00 vidēja 3♦ Leņķu veidi, leņķu aprēķināšana.
3. Blakusleņķi un krustleņķi 00:12:00 vidēja 10♦ Blakusleņķi un krustleņķi, to aprēķināšana.
4. Leņķi veidojas ll taisnēm 00:11:00 vidēja 7♦ Leņķi, kas veidojas ll taisnēm krustojoties ar trešo taisni.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķu veidi 00:09:00 zema 5♦ 1.teorija Leņķu veidi. 2.,3.,4. uzdevumi: Leņķu veidu noteikšana.
2. Leņķa bisektrise 00:09:00 vidēja 4♦ 1.teorija. 2.,3.,4. uzdevums: leņķa bisektrise, leņķa aprēķināšana.
3. Divas taisnes krusto trešā 00:08:00 vidēja 17♦ 1. teorija. 2.,3., 4. uzdevumi: leņķu noteikšana un aprēķināšana, kad 2 neparalēlas taisnes krusto trešā