Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10♦
1. Blakusleņķi 1♦
2. Blakusleņķi un krustleņķi 1♦
3. Blakusleņķi 1♦
4. Leņķi 1♦
5. Krustleņķi 1♦
6. Blakusleņķi un krustleņķi 1♦
7. Krustleņķi 2♦
8. Blakusleņķi 2♦