Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vesela skaitļa reizināšana ar īstu daļu Ko nozīmē reizināt ar īstu daļu
2. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana ar daļu. Kāpināšana Likumi un piemēri
3. Savstarpēji apgriezti skaitļi Apgrieztu skaitļu definīcija un piemēri
4. Dalīšana ar daļu Kārtula un piemēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts daļa 1. izziņas līmenis zema 1♦ 5. kl. atkārtojums. Iegūst nesaīsināmu, īstu daļu.
2. Daļas reizināšana ar īstu daļu 1. izziņas līmenis zema 2♦ Iegūst īstu daļu.
3. Jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 5. kl. atkārtojums. Veselo un daļu reizina atsevišķi.
4. Daļas kāpināšana kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kāpina īstu daļu. Nav jāsaīsina. Saucējs un skaitītājs līdz 10.
5. Daļas kāpināšana kubā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kāpina īstu daļu. Saucējs un skaitītājs līdz 6 un skaitlis 10.
6. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme veselo ienest daļā.
7. Jaukta skaitļa reizināšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Bez saīsināšanas un veselā izslēgšanas.
8. Jaukta skaitļa kāpināšana kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Grūta veselo izslēgšana. 1 vesels, skaitītājs un saucējs līdz 10.
9. Daļas apgrieztais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jāuzraksta apgrieztā daļa un jānosaka 6 apgalvojumu patiesums.
10. Jaukta skaitļa apgrieztais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jauktas daļas pārveidošana par neīstu daļu.
11. Vesela skaitļa apgrieztais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nezināmā reizinātāja noteikšana.
12. Daļas dalīšana ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis zema 1♦ Saīsināšana no reizinājuma.
13. Vesela skaitļa dalīšana ar īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saīsina, iegūst veselu skaitli.
14. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atkārtojums no 5. klases. Strukturēts uzdevums - jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.
15. Vesela skaitļa dalīšana ar jauktu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jauktas daļas pārveidošana par neīstu daļu.
16. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Rezultāts vesels skaitlis.
17. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu pakāpeniski 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Strukturēts uzdevums - jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina, ir jāizslēdz veselos.
18. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina, ir jāizslēdz veselos.
19. Triju daļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saīsināšana. Iegūst īstu daļu.
20. Daļas dalīšana ar daļu un reizināšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Darbības ar trim daļām. Dala un reizina.
21. Daļas dalīšana ar trim dažādām daļām 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Daļa:daļa:daļa:daļa. Saīsināšana vismaz 2 reizes. Iegūst īstu daļu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Daļu reizināšana Citi vidēja 2♦ 6. klases ieskaites matemātikā paraugs
3. Ātrums, ceļš, laiks (2010) Citi augsta 5♦ 2010. gada valsts ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu reizināšana 00:00:00 vidēja 9♦ Daļa reiz vesels, daļa reiz daļa, daļa kvadrātā un kubā, triju daļu reizināšana.
2. Apgrieztais skaitlis 00:00:00 vidēja 6♦ Daļas, veselā, jaukta skaitļa apgrieztais skaitlis.
3. Dalīšana ar daļu 00:00:00 vidēja 11♦ Daļa dalīta ar veselu, ar daļu. Daļa dalīta ar daļu. Daļas dalīšana ar divām, ar trim daļām.
4. Jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar daļu 00:00:00 vidēja 13♦ Jaukta skaitļa pārveidošana par neīstu daļu, reiznāšana, kāpināšana, dalīšana.