Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vesela skaitļa reizināšana ar īstu daļu Ko nozīmē reizināt ar īstu daļu
2. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana ar daļu. Kāpināšana Likumi un piemēri
3. Savstarpēji apgriezti skaitļi Apgrieztu skaitļu definīcija un piemēri
4. Dalīšana ar daļu Kārtula un piemēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts daļa 1. izziņas līmenis zema 1p. 5. kl. atkārtojums. Iegūst nesaīsināmu, īstu daļu.
2. Daļas reizināšana ar īstu daļu 1. izziņas līmenis zema 2p. Iegūst īstu daļu.
3. Jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 5. kl. atkārtojums. Veselo un daļu reizina atsevišķi.
4. Daļas kāpināšana kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kāpina īstu daļu. Nav jāsaīsina. Saucējs un skaitītājs līdz 10.
5. Daļas kāpināšana kubā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kāpina īstu daļu. Saucējs un skaitītājs līdz 6 un skaitlis 10.
6. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme veselo ienest daļā.
7. Jaukta skaitļa reizināšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Bez saīsināšanas un veselā izslēgšanas.
8. Jaukta skaitļa kāpināšana kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Grūta veselo izslēgšana. 1 vesels, skaitītājs un saucējs līdz 10.
9. Daļas apgrieztais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāuzraksta apgrieztā daļa un jānosaka 6 apgalvojumu patiesums.
10. Jaukta skaitļa apgrieztais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jauktas daļas pārveidošana par neīstu daļu.
11. Vesela skaitļa apgrieztais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nezināmā reizinātāja noteikšana.
12. Daļas dalīšana ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis zema 1p. Saīsināšana no reizinājuma.
13. Vesela skaitļa dalīšana ar īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saīsina, iegūst veselu skaitli.
14. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atkārtojums no 5. klases. Strukturēts uzdevums - jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.
15. Vesela skaitļa dalīšana ar jauktu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jauktas daļas pārveidošana par neīstu daļu.
16. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rezultāts vesels skaitlis.
17. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu pakāpeniski 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strukturēts uzdevums - jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina, ir jāizslēdz veselos.
18. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina, ir jāizslēdz veselos.
19. Triju daļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsināšana. Iegūst īstu daļu.
20. Daļas dalīšana ar daļu un reizināšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības ar trim daļām. Dala un reizina.
21. Daļas dalīšana ar trim dažādām daļām 2. izziņas līmenis augsta 4p. Daļa:daļa:daļa:daļa. Saīsināšana vismaz 2 reizes. Iegūst īstu daļu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Daļu reizināšana Citi vidēja 2p. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs
3. Ātrums, ceļš, laiks (2010) Citi augsta 5p. 2010. gada valsts ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu reizināšana 00:00:00 vidēja 9p. Daļa reiz vesels, daļa reiz daļa, daļa kvadrātā un kubā, triju daļu reizināšana.
2. Apgrieztais skaitlis 00:00:00 vidēja 6p. Daļas, veselā, jaukta skaitļa apgrieztais skaitlis.
3. Dalīšana ar daļu 00:00:00 vidēja 11p. Daļa dalīta ar veselu, ar daļu. Daļa dalīta ar daļu. Daļas dalīšana ar divām, ar trim daļām.
4. Jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar daļu 00:00:00 vidēja 13p. Jaukta skaitļa pārveidošana par neīstu daļu, reiznāšana, kāpināšana, dalīšana.