Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Apgriezti skaitļi 1♦
2. Daļas apgrieztais skaitlis 2♦
3. Vesela skaitļa apgrieztais skaitlis 1♦
4. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 1♦
5. Jaukta skaitļa apgrieztais skaitlis 1♦