Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 2♦
2. Jaukta skaitļa reizināšana ar daļu 2♦
3. Jaukta skaitļa kāpināšana kvadrātā 4♦
4. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu 2♦
5. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu 3♦