Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Parastas daļas VISC programmas 5. temats.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas skaitītājs un saucējs Daļas elementi.
2. Pamatdaļas jēdziens Zīmējumi
3. Parasto daļu salīdzināšana, ja skaitītāji vienādi Izpratnes veidošana, izmantojot zīmējumus.
4. Parasto daļu salīdzināšana, ja saucēji vienādi Zīmējumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
2. Daļas noteikšana no zīmējuma 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme noteikt skaitītāju un saucēju (šokolādes).
3. Daļas no divciparu skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt daļu no skaitļa (desmitos).
4. Daļa no divciparu skaitļa tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme noteikt daļu no veselā.
5. Daļas no masas vienībām simtos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pāreja no c uz kg.
6. Daļas no skaitļa tūkstošos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējs 10 - 100.
7. Pamatdaļa no pulksteņa ciparnīcas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jānosaka pamatdaļa no zīmējuma.
8. Daļas no laika vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Mērvienību pāreja stundas, minūtes.
9. Daļas uz ass (mazākas par 1) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļu noteikšana uz skaitļu ass.
10. Kāda daļa no stundas ir a minūtes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jānosaka daļa no stundas/minūtes ir a minūtes/sekundes. Zīmējums.
11. Pamatdaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt, kura lielāka. Skaidrojumā zīmējums.
12. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Divas darbības, salīdzināšana.
13. Daļu salīdzināšana, ja skaitītāji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidrojumā zīmējums.
14. Daļu salīdzināšana, ja vienādi saucēji 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidrojumā zīmējums.
15. Daļu uzrakstīšana augošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trīs daļas ar vienādiem saucējiem.
16. Daļas salīdzināšana ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īsta daļa, vesels skaitlis.
17. Pamatdaļa tekstā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Platums ir pamatdaļa no garuma. Jāaprēķina par cik platums ir mazāks. Līdz 100.
18. Daļas tekstā par eiro un centiem 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daļas aprēķināšana, atņemšana, eiro un centu pārveidošana sākumā un beigās.
19. Daļas aprēķināšana tekstā par triju veidu bumbām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļas aprēķināšana, par vairāk un starpība.
20. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta uzdevums par ceļa kopīgo garumu. Viena darbība.
21. Pamatdaļas. Nobrauktais ceļš attiecībā pret visu ceļu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Prasme noteikt viena skaitļa attiecību pret otru skaitli. Teksta uzdevums. Viena darbība.
22. Pamatdaļas noteikšana, ja dots veselais un daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka, kāda daļa ir viens skaitlis attiecībā pret otru skaitli.
23. Daļa no veselā teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 1 darbība.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no vesela skaitļa Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Daļu salīdzināšana Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Punkta koordināta uz ass Citi vidēja 1p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.
4. Daļu salīdzināšana, ja vienādi skaitītāji Citi vidēja 1p. 2004.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par daļu 00:00:00 vidēja 10p. Daļas elementi, daļas zīmējumā, daļa uz ass.
2. Daļas aprēķināšana 00:00:00 vidēja 14p. Daļa no veselā.
3. Daļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 8p. pamatdaļas, daļas ar vienādiem saucējiem, daļas ar vienādiem skaitītājiem, daļa un veselais.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa un laika mēri 00:00:00 vidēja 6p. 1. uzd - daļa pulksteņa ciparnīcā, 2. uzd.- daļa no stundas/min, 3. uzd. - stundas/min daļas noteikšana.
2. 3 veidu uzdevumi 00:00:00 vidēja 7p. 1. uzd. - daļas aprēķināšana no veselā, 2. uzd. - veselā noteikšana, ja zināma daļa, 3. uzd. - skaitļu attiecības noteikšana.