Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Parastas daļas VISC programmas 5. temats.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas skaitītājs un saucējs Daļas elementi.
2. Pamatdaļas jēdziens Zīmējumi
3. Parasto daļu salīdzināšana, ja skaitītāji vienādi Izpratnes veidošana, izmantojot zīmējumus.
4. Parasto daļu salīdzināšana, ja saucēji vienādi Zīmējumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
2. Daļas noteikšana no zīmējuma 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prasme noteikt skaitītāju un saucēju (šokolādes).
3. Daļas no divciparu skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt daļu no skaitļa (desmitos).
4. Daļa no divciparu skaitļa tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme noteikt daļu no veselā.
5. Daļas no masas vienībām simtos 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pāreja no c uz kg.
6. Daļas no skaitļa tūkstošos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saucējs 10 - 100.
7. Pamatdaļa no pulksteņa ciparnīcas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jānosaka pamatdaļa no zīmējuma.
8. Daļas no laika vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Mērvienību pāreja stundas, minūtes.
9. Daļas uz ass (mazākas par 1) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļu noteikšana uz skaitļu ass.
10. Kāda daļa no stundas ir a minūtes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jānosaka daļa no stundas/minūtes ir a minūtes/sekundes. Zīmējums.
11. Pamatdaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt, kura lielāka. Skaidrojumā zīmējums.
12. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Divas darbības, salīdzināšana.
13. Daļu salīdzināšana, ja skaitītāji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaidrojumā zīmējums.
14. Daļu salīdzināšana, ja vienādi saucēji 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaidrojumā zīmējums.
15. Daļu uzrakstīšana augošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trīs daļas ar vienādiem saucējiem.
16. Daļas salīdzināšana ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īsta daļa, vesels skaitlis.
17. Pamatdaļa tekstā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Platums ir pamatdaļa no garuma. Jāaprēķina par cik platums ir mazāks. Līdz 100.
18. Daļas tekstā par eiro un centiem 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Daļas aprēķināšana, atņemšana, eiro un centu pārveidošana sākumā un beigās.
19. Daļas aprēķināšana tekstā par triju veidu bumbām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Daļas aprēķināšana, par vairāk un starpība.
20. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Teksta uzdevums par ceļa kopīgo garumu. Viena darbība.
21. Pamatdaļas. Nobrauktais ceļš attiecībā pret visu ceļu 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Prasme noteikt viena skaitļa attiecību pret otru skaitli. Teksta uzdevums. Viena darbība.
22. Pamatdaļas noteikšana, ja dots veselais un daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jānosaka, kāda daļa ir viens skaitlis attiecībā pret otru skaitli.
23. Daļa no veselā teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ 1 darbība.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no vesela skaitļa Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Daļu salīdzināšana Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Punkta koordināta uz ass Citi vidēja 1♦ 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.
4. Daļu salīdzināšana, ja vienādi skaitītāji Citi vidēja 1♦ 2004.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par daļu 00:00:00 vidēja 10♦ Daļas elementi, daļas zīmējumā, daļa uz ass.
2. Daļas aprēķināšana 00:00:00 vidēja 14♦ Daļa no veselā.
3. Daļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 8♦ pamatdaļas, daļas ar vienādiem saucējiem, daļas ar vienādiem skaitītājiem, daļa un veselais.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa un laika mēri 00:00:00 vidēja 6♦ 1. uzd - daļa pulksteņa ciparnīcā, 2. uzd.- daļa no stundas/min, 3. uzd. - stundas/min daļas noteikšana.
2. 3 veidu uzdevumi 00:00:00 vidēja 7♦ 1. uzd. - daļas aprēķināšana no veselā, 2. uzd. - veselā noteikšana, ja zināma daļa, 3. uzd. - skaitļu attiecības noteikšana.